انعقاد تفاهم نامه همکاری ما بین موسسه حقوقی کریمی و شرکت مشاوره چینی Towpu

تفاهم نامه همکاری و ارائه خدمات حقوقی  توسط موسسه حقوقی کریمی و همکاران و شرکت مشاوره چینی Towpu به امضا رسید.

این تفاهم نامه پیرو مذاکرات و جلسات متعدد برگزار شده در دفتر موسسه به منظور همکاری های مشترک و ارائه خدمات حقوقی از جمله ثبت شرکت، تنظیم قرارداد و سایر مسائل حقوقی و کیفری توسط طرفین در ایران و چین، مورخ اول آبان ماه به امضای طرفین رسید.

امید است همچون سابق، این تفاهم نامه منجر به همکاری و دستاوردهای چشمگیر مشترک گردد.