ابلاغ مجوز اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی سرمایه گذار در ایران

اتباع خارجی که ۲۵۰هزار دلار یا معادل آن در ایران سرمایه‌گذاری کنند اقامت ۵ ساله می‌گیرند.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه صدور مجوز اقامت 5 ساله برای اتباع خارجی سرمایه‌گذار در ایران را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه اتباع خارجی که حداقل 250هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌های ایران سپرده بلندمدت گذاشته یا در ایران سرمایه‌گذاری کنند پس از تأیید وزارت اقتصاد مجوز 5ساله اقامت در ایران دریافت می‌کنند.